-->

 • Vad är PERSONAS?🔎 - Förklaring

  En personas är en karaktärisering av ett segment i din målgrupp. Genom att använda personas ger du segmenten liv och känslor.
  Exempelvis kanske du har ett segment som består av män i 30 till 40 års ålder som bor i Göteborgsregionen och gillar att idrotta på helgerna. Då kan du skapa en persona för detta segment som du kallar ”Aktiva Olle” och när du refererar till detta segmentet kan du istället prata om 35 åriga Olle från Göteborg som gillar att sporta på helgerna.
  Genom att skapa personas till dina segment blir det enklare att förstå segmentets behov och även lättare att relatera till segmentet.
 • 0 kommentarer:

  Vad erbjuder SEOpedia?

  På SEOpedia.se hittar du en lättläst SEO-guide om sökmotoroptimering.

  Vem skapade SEOpedia?

  Jag som skrivit SEO-guiden heter Jacob Rhan och är student på Linköpings universitet.

  Varför skapdes SEOpedia?

  Jag skapade sidan eftersom att jag ansåg att det saknades en lättläst och komplett SEO guide som var skriven på svenska.