SEO Guiden

Vad är SEO?

SEO är en engelsk förkortning av Search Engine Optimization som på svenska översätts till sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering är ett samlingsbegrepp för ett antal olika metoder som används i syfte att öka en webbplats synlighet på sökmotorers resultatsidor. Om du sökmotoroptimerar din hemsida kommer den bli mer synlig för personer som söker efter din webbplats. Nedan följer en definition av SEO:

Definition av SEO

SEO är en kontinuerlig optimeringsprocess som utförs på webbplatser samt dess innehåll. Syftet med sökmotoroptimering är att ranka webbplatser högt i organiska sökresultat, öka webbplatsernas trafik samt skapa värde för besökarna.

LÄS VIDARE: Hur fungerar en sökmotor?

Varför är SEO viktigt?

Det är viktigt att din hemsida är sökmotoroptimerad eftersom att det gör webbplatsen mer synlig hos sökmotorer. SEO är alltså extra viktigt för dig som vill öka webbplatstrafiken och få fler besökare att konvertera. En annan fördel med SEO är att organisk trafik från sökmotorer är gratis. Du behöver alltså inte betala sökmotorerna om en besökare klickar på din webbsida i de organiska sökresultaten.

ON Page SEO vs OFF Page SEO

SEOs olika delar

Sökmotoroptimering kan delas upp i två delar: On-Page SEO och Off-Page SEO. Båda delarna är nödvändiga men skiljer sig markant åt. Förenklat kan man uttrycka det såhär:

 • On-Page SEO handlar om innehållet på din webbplats. (Vilken typ av innehåll du erbjuder till sökmotorerna)
 • Off-Page SEO handlar om hur auktoritativ och populär din webbplats är. (Hur högt tillåter sökmotorerna att webbplatsens innehåll rankar)

On-Page SEO

On-Page SEO handlar om att vidta åtgärder på din webbplats i syfte att optimera sidans innehåll för sökmotorer. On-Page SEO innefattar ett antal olika metoder och tekniker som används för att optimera din hemsida så att den rankar högre på sökmotorernas resultatlistor. On-Page SEO tar både hjälp av sidans innehåll och tekniska aspekter för att öka kvaliteten på webbplatsen. Detta innebär att desto mer resurser du lägger på att förbättra din sidas On-Page SEO desto mer relevant kommer trafiken att bli.

Detta ingår i On-Page SEO:

Off-Page SEO

Off-Page SEO handlar om att vidta åtgärder utanför din webbplats i syfte att öka populariteten och auktoriteten hos din hemsida. Detta leder i sin tur till högre rankning på sökmotorernas resultatsidor. Sökmotorer ger alla hemsidor en poäng utifrån deras popularitet på webben. Detta mäts utifrån något som kallas Domain Authority som är ett mått på hur auktoritativ en webbplats är jämfört med andra webbplatser. Google mäter detta genom en algoritm som heter PageRank.

Detta ingår i Off-Page SEO:

Är On-Page SEO eller Off-Page SEO viktigast?

Det går inte att säga att den ena metoden är viktigare än den andra. Att välja mellan On-Page SEO och Off-Page SEO är samma sak som att välja mellan ett tak eller en grund när du bygger ett hus, båda måste helt enkelt finnas med.

Fokuserar du bara på On-Page SEO kommer detta leda till att din hemsida rankar på många sökord. Problemet är att du förmodligen inte kommer ranka högt på något dessa sökord. Anledningen är att sökmotorerna anser att din hemsida saknar auktoritet.

Fokuserar du istället bara på Off-Page SEO kommer detta leda till att din hemsida visas högt upp i sökresultatet. Problemet här är att du inte har något relevant innehåll att ranka hos sökmotorerna eftersom att det är med hjälp av On-Page SEO (aktiviteterer på hemsidan) som du skapar innehåll.

Därför är den bästa SEO Strategin att hitta en balans mellan On-Page SEO och Off-Page SEO så att både dina besökare och sökmotorerna förstår vad det finns för innehåll på din hemsida.

Detta är INTE SEO

Ovan har du kunnat läsa om vad SEO är, men det kan också var bra att få en bild om vad sökmotoroptimering inte är:

 • Sökmotoroptimering är INTE gratis – Det krävs både tid och pengar för att sökmotoroptimera en hemsida.
 • Sökmotoroptimering kommer INTE få din webbsida att ranka högst över en natt – SEO tar tid och därför bör sökmotoroptimering finnas med i din långsiktiga onlinestrategi.
 • Sökmotoroptimering är INTE en helhetslösning på din digitala strategi – Du bör parallellt med din satsning på SEO även använda dig av andra metoder och strategier för att lyckas online.
HOPPA TILL: Vilka är de 5 viktigaste rankningsfaktorerna?
Har du inte tid att läsa hela guiden just nu?

Ladda ner Svenska SEO Guiden 2019 och läs den när du har tid.

Hur fungerar sökmotorer?

En sökmotors främsta uppgift är att ge information och svar som är relevant för användarna. Därför är regel #1 inom sökmotoroptimering att alltid främst skapa innehåll till din målgrupp och inte till sökmotorerna. Även fast du inte primärt bör skapa innehållet till sökmotorerna är det ändå viktigt förstå hur sökmotorer fungerar. Sökmotorer har två huvudfunktioner:

 1. Söka och lagra information
 2. Ge användarna relevanta hemsidor utifrån deras söktermer.
Hur fungerar sökmotorer?

1. Söka och lagra information

Sökmotorer använder sig av så kallade web crawlers (webbspindlar) för att hitta ny och relevant information på internet. En crawler är ett dataprogram som kan liknas med en spindel. Dessa spindlar "kravlar" på internet för att hitta ny information. Webbspindlar tar sig fram på internet genom att följa länkar vidare till andra sidor. Så fort en webbspindel har hittat en ny sida sammanställer den informationen och lägger till den i sökmotorns databas.

2. Ge användarna en relevant lista över webbplatser utifrån deras söktermer.

Det första som händer när en användare skriver in en sökfråga är att sökmotorn letar i sin databas efter webbsidor som är relaterade till sökfrågan. Problemet är att sökmotorers databaser innehåller så enormt många sidor som inte är relevanta för användaren. Därför måste sökmotorn ranka dessa websidor utifrån hur relevanta de är för användaren. När sökmotorerna väljer vilken ordning webbsidorna ska visas utgår de från hur relevanta och auktoritativa sidorna är. Sökmotorernas rankningsfaktorer är något som tas upp i kapitel 3.

RELATERAT: Definition av SEO
Vill du ha SEO tips?

Ta del av gratis SEO tips. Nytt tips publiceras varje vecka. Håll dig uppdaterad med det senaste inom sökmotoroptimering.

2019s viktigaste rankningsfaktorer inom sökmotoroptimering är:

 1. Sidladdningshastighet
 2. Mobilvänlighet
 3. Länkar
 4. Publicering av högkvalitativt innehåll
 5. Säker webbplats (HTTPS)
5 viktigaste SEO rankingfaktorer

1. Sidladdnings-hastighet

Sidladdningshastighet är en av de viktigaste SEO rankningsfaktorerna. Detta beror på att sökmotorer vill ge sina användare den bästa användarupplevelsen vilket de gör genom att ranka sidor med snabb sidladdningshastighet högt.

När man pratar om sidladdningshastighet inom SEO handlar det om tiden det tar för en hemsida att laddas från att en besökare klickat på sidan hos en sökmotor. Det finns många faktorer som påverkar sidladdningshastigheten och i allmänhet gäller att ju snabbare hemsidan laddas, desto högre tillåts den ranka hos sökmotorer.

De flesta sökmotorer betraktar sidor som laddas på mindre än tre sekunder som tillräckligt snabba för sina besökare. Dock varierar detta beroende på hemsidans syfte och vilken typ av besökare den lockar. Exempelvis uppmuntras e-handelswebbplatser att erbjuda snabbare sidladdningshastighet än tre sekunder.

En av de största orsakerna till långsam sidladdningshastighet är okomprimerade bilder eller att hemsidan har många stora och komplexa media typer. Ibland kan det vara svårt att plocka bort dessa filer men för att undvika att stora filmer laddas på din sida kan du exempelvis streama från YouTube eller Vimeo. Då belastar inte videon din hemsidas sidladdningshastighet lika mycket som om du skulle laddat upp videon själv.

Ett annat tips är att komprimera dina bilder innan du laddar upp dem, vissa CMS system optimerar bilder automatiskt för webben men för andra måste du komprimera dem själv. Det finns mängder av bildkomprimeringsprogram på internet, jag föredrar Tiny PNG eftersom programmet är smidigt att använda.

Vill du testa din hemsidas sidladdningshastighet kan du använda dig av sökmotoroptimeringsverktyget: Google PageSpeed Insights. SEO verktyget ger din sida ett betyg mellan 0 och 100 där 100 innebär fullt optimerad och 0 innebär inte optimerad alls. Sökmotoroptimeringsverktyget ger även konkreta förslag på hur du kan göra din hemsida snabbare.

LÄS VIDARE: 10 användbara SEO verktyg

2. Mobilvänlighet

En annan viktig SEO rankningsfaktor är mobilvänlighet. Vi svenskar surfar allt mer från mobila enheter och allt mindre från datorer. Detta är inte bara en trend i Sverige utan i hela världen ökar mobilanvändandet. Därför rankar sökmotorerna sidor som är optimerade för både mobila enheter och datorer högre än sidor som endast är optimerade för datorer.

Detta ställer allt högre krav på dig att du anpassar din webbsida för både datorer och mobila enheter. Ett sätt att lösa detta är genom att bygga en hemsida med responsiv design. Google rekommenderar att en hemsida ska ha responsiv design.

För att ta reda på hur din enhet ser ut på olika enheter och med olika upplösningar kan du använda dig av mobiReady

Här är en checklista med frågor som handlar om mobil användarvänlighet:

 • Anpassas din hemsida automatiskt till användarens enhet?
 • Används stor text och tydligt typsnitt så texten blir läsbar även på mindre skärmar?
 • Är det lätt att navigera på sidan och finns det tydliga menyer och knappar?
 • Syns det väsentliga innehållet eller döljs det av irriterande annonser?
LÄS MER: Definition av SEO

3. Länkar

Sökmotorer använder inkommande länkar som en av de mest inflytelserika SEO rankningsfaktorerna. För att förstå varför länkbygge är så viktigt måste vi gå tillbaka till tiden då Yahoo och Altavista var de primära sökmotorerna. Dessa sökmotorer baserade endast deras sökresultat på webbsidornas innehåll.

När Google kom in på marknaden förändrads spelet. Istället för att endast avgöra en sidas relevans utifrån dess innehåll tog Google också hänsyn till hur många externa webbsidor som länkade till hemsidan. Detta var det vinnande konceptet nu nästan 20 år senare använder Google fortfarande länkar för att avgöra kvaliteten på en webbsida.

RELATERAT: Så skapar du en kraftfull länkbyggesstrategi.

4. Högkvalitativt Innehåll

Webbsidors innehåll är en faktor som Google anger som en av de tre viktigaste när det kommer till att ranka högt hos sökmotorn. Definitionen av högkvalitativt innehåll skiljer sig åt mellan olika branscher men syftet är desamma oberoende av bransch.

Syftet med publicering av högkvalitativt innehåll är att skapa innehåll som förlänger besökarnas tid på sidan, skapar lägre avvisningsfrekvens samt får besökarna att komma tillbaka. Nedan ser du ett antal exempel på mål som högkvalitativt innehåll kan uppnå:

 • Öka varumärkeskännedomen.
 • Ranka högt på Google.Öka klickfrekvensen.
 • Generera kundförfrågningar.
 • Öka engagemanget på sociala medier.

Bloggar och guider är innehåll som användare och även sökmotorer vill ha. Det är viktigt att innehållet du publicerar inte bara är välskrivet utan även sökmotorotimerat. Detta är vad Google är ute efter:

 • Skapa främst innehållet för användare, inte för sökmotorer.
 • Undvik trick som lurar sökmotorerna och får dig att ranka högre, detta kommer straffa dig i längden.
 • Gör hemsidan unik, ge värde och engagera besökarna.
 • Skilj dig från mängden genom att skapa unikt innehåll som skiljer dig från dina konkurrenter.
SE ÄVEN: Detta är inte SEO.

5. Säker Webbplats (HTTPS)

2014 var första gången som Google angav att de rankar sidor olika beroende på om sidan använder sig av HTTPS eller ej. Sedan dess har de i sin egna webbläsare Chrome som ca 40% av Sveriges befolkning använder börjat flagga sidor som inte är säkra. Detta gör de genom att ange "Inte säker" bredvid URL fältet. Detta ökar sannolikheten att besökarna lämnar sidan.

HTTP står för HyperText Transfer Protocol vilket en process där information överförs från en webbplats till en besökarens webbläsare. HTTPS är den säkra versionen av det här protokollet och detta tittar sökmotorer på när de indexerar din sida eftersom att sökmotorerna i första hand vill visa sidor som är säkra för sina användare. Är din webbsida inte säker behöver du ett SSL-Certifikat.

GLÖM INTE: Hur fungerar en sökmotor?

Har du inte tid att läsa hela guiden just nu?

Ladda ner Svenska SEO Guiden 2019 och läs den när du har tid.

Sökordsanalys som på engelska kallas Keyword Research är en av de viktigaste delarna i din SEO Strategi. Genom att analysera vilka nyckelord dina potentiella besökare skriver in i sökrutan kommer du inte bara kunna sökmotoroptimera din hemsida utan även lära dig mer om dina kunder. Sökmotoroptimering handlar trots allt inte bara om att få fler besökare till din hemsida utan också att attrahera rätt sorts besökare.

Vad är sökordsanalys?

Sökordsanalys är en SEO teknik som används för att identifiera de sökord som folk använder för att hitta din webbsidas innehåll.

I en sökordsanalys söker man efter alternativa söktermer eller snarlika ämnen som är relaterade till de primära söktermerna. Genom att genomföra sökordsanalys får du som marknadsförare en bättre förståelse för hur hög efterfrågan är för dina utvalda nyckelord samt hur konkurrensen ser ut.

Resultatet från sökordsanalysen är viktigt för din SEO Strategi och användas för att sökmotoroptimera hemsidans innehåll. Vill du läsa mer om hur du sökmotoroptimerar ditt innehåll skriver jag om det i kapitel 5.

REKOMENDERAD LÄSNING: Hur sökoptimerar du webbsidans innehåll?

Varför är sökordsanalys viktigt?

Sökordsanalys är viktigt eftersom det ger dig information om hur dina kunder söker på internet. Om din webbsidas innehåll inte grundar sig på sökordsanalys finns risken att du och dina kunder använder olika sökord för att beskriva dina produkter och tjänster.

Risken finns att du använder branschtermer som för dig är helt självklara men som en potentiell kund aldrig skulle använt när de söker efter innehållet på din hemsida. Genom att genomföra en sökordsanalys får du reda på hur dina kunder använder sökmotorer. Därmed kan du minska risken att potentiella kunder inte hittar din hemsida på grund av att din webbplats innehåll inte matchar de sökord som dina kunder använder. Genom att genomföra sökordsanalys säkerställer du att du använder samma ord som din målgrupp.

Hur genomför du en sökordsanalys?

Hur genomför du en sökordsanalys?

Steg 1: Välj ut dina huvudämnen.

Det första steget i din sökordsanalys är att skapa en lista över ämnen som är relevanta för din hemsida.

Mina tips när du väljer ämne:

 • Välj ett ämne som du redan vet mycket om – då slipper du lägga tid på att läsa in dig på ämnet.
 • Välj ett spännande ämne som du och dina medarbetare tycker är roligt att skriva om – det är enklare att skriva om något som man tycker är roligt.
 • Välj ett ämnen som få redan skrivit om – då får du lägre konkurrens vilket gör det lättare att ranka högt. Kom dock ihåg att det måste finnas en efterfrågan hos din målgrupp.

När jag genomförde min sökordsanalys valde jag bland annat dessa ämnen till min SEO guide: "Sökordsanalys", "Länkbygge" och "SEO Strategi". Dina ämnen kan exempelvis vara relaterade till en produktserie eller ett bloggämne som du vill skriva om. Det är viktigt att dina ämnen inte blir för specifika i detta steg, specificering kommer i nästa steg.

Steg 2: Identifiera sökord

Det andra steget i en sökordsanalys är att skapa en lista över sökord som är relaterade till de ämnen du kommit fram till i steg 1. Först och främst bör du sätta dig in i dina kunders situation och försökta identifiera deras smärtpunkt! Vad letar dina kunder egentligen efter och hur kan du tillfredsställa deras behov?

Något som många ofta glömmer är att prata med sina kunder. Att fråga vad kunderna skriver in på Google när de söker dina produkter eller tjänster kan ge mycket värdefull information. Ta även hjälp av familj och vänner, fråga vad de skulle skriva in i sökfältet om de var ute efter det du erbjuder på din webbplats. Deras sökord kommer förmodligen att skilja sig väldigt mycket från de branschtermer som du använder. Med listan i din hand är det dags att gå vidare till nästa steg.

Steg 3: Hitta relaterade sökord

Nästa steg i din sökordsanalys är att utöka din lista genom att lägga till relaterade söktermer. En metod som du kan använda dig av för att hitta relaterade söktermer är att gå in på Google och skriva in det nyckelord du vill hitta relaterade söktermer till. Bläddra sedan längs ner i sökresultatet tills du kommer till rubriken "Sökningar relaterade till". Här hittar du värdefulla relaterade sökord som du kan lägga till i din lista. Upprepa denna procedur för alla dina nyckelord.

Du kan även ta hjälp av Googles Sökordsplanerare (Google Keyword Planner) för att hitta relaterade söktermer. Använd funktionen "Hitta nya sökord" för att få förslag på nyckelord som är relaterade till dina sökord.

LÄS MER: Googles Sökordsplanerare och andra SEO verktyg kan användas för att hitta relaterade sökord.

Steg 4: Rensa ut onödiga sökord.

Nu är det dags att rensa ut onödiga sökord för att få en slutlig lista av nyckelord.

Detta gör du genom att ta fram statistik på hur många månatliga sökningar varje sökord har. Det finns många olika SEO verktyg för att ta reda på stor sökvolymen för dina nyckelord är men jag föredrar att använda mig av Googles Sökordsplanerare (Google Keyword Planner).

Med hjälp av Googles Sökordsplanerare kan du få ut statistik på hur stor sökvolymen är för listans alla sökord samt hur hög konkurrensen är. Rensa sedan ut de sökord som har låg eller ingen sökvolym.

LÄS MER: Googles Sökordsplanerare och andra SEO verktyg kan användas för att rensa ut sökord.

Steg 5: Ta reda på hur dina konkurrenter rankar på dessa sökord.

Nu har du fått fram en lista på relevanta sökord och även rensat bort de sökord som inte har tillräckligt hög sökvolym.

Nästa steg är att identifiera hur dina konkurrenter rankar på sökorden i din lista. Detta ger dig information om hur hård konkurrensen är för varje sökord samt vilka sökord du behöver fokusera mest på.

Tänk dock på att bara för att dina konkurrenter anser att ett nyckelord är viktigt betyder det inte att du också måste ranka på det. Utgå från din egna SEO Strategi och fokusera på de nyckelord som är mest relevanta för din verksamhet.

Visar det sig att någon av dina konkurrenter rankar högt på nyckelorden på din lista kan det vara bra att lägga ner extra kraft på att förbättra rankningspositionen på dessa sökord.

Dock ska du inte strunta i de sökord som dina konkurrenter väljer att ignorera, dessa sökord kan nämligen erbjuda ett perfekt tillfälle för dig att ta markandsandelar genom att skapa en hög rankning på dessa sökord.

REKOMENDERAD LÄSNING: Vilka är de mest relevanta rankningsfaktorerna inom SEO?

Vill du ha SEO tips?

Ta del av gratis SEO tips. Nytt tips publiceras varje vecka. Håll dig uppdaterad med det senaste inom sökmotoroptimering.

Vilka sökord bör du fokusera på?

Detta kapitel bygger vidare på kapitel 4 som handlar om sökordsanalys. Har du inte läst det kapitlet rekommenderar jag att läsa det först.

Välj ut ett eller två nyckelord som du fått fram i din sökordsanalys. Det är viktigt att du inte väljer för många nyckelord när du optimerar en text utan istället fokuserar på ett fåtal och försöker ranka högt på dessa sökord. Kriterierna för dessa nyckelord är att de ska vara relevanta, ha någorlunda hög sökvolym samt inte ha för hög konkurrens.

Google fokuserar mycket på användarupplevelsen som du ger dina besökare så om du använder dina sökord på ett onaturligt och påtvingat sätt kommer detta att påverka sidan negativt eftersom att läsarna inte får en positiv läsupplevelse.

GLÖM INTE: Hur genomför du en sökordsanalys?

Sökmtoroptimera innehåll

Vart ska du skriva ut nyckelorden?

När du väl valt ut ett eller två nyckelord som är relevanta, har hög sökvolym och låg konkurrens är det dags att optimera din text med hjälp av dessa ord. Det finns fem delar av din text där du bör inkludera nyckelorden:

 1. Sidtiteln
 2. Brödtexten och underrubrikerna
 3. URL:en
 4. Metabeskrivningen
 5. Bildernas alt text

1. Sidtiteln

Det första som sökmotorernas användare kommer att se när de bläddrar i sökmotorernas resultat är sidtiteln.

Ofta används sidtiteln som ett första steg för att bedöma hur relevant innehållet på en sida är. Därför är det viktigt att inkludera dina nyckelord i sidtiteln.

Var dock medveten om att Google inte visar långa sidtitlar så om du vill att hela titeln ska synas hos sökmotorerna rekommenderar jag att du inte skriver rubriker som är längre än 55 tecken (inklusive mellanslag). Måste du skriva en titel på mer än 55 tecken rekommenderar jag att inkludera nyckelorden inom de första 55 tecknen.

2. Brödtexten och underrubrikerna

Det är som tidigare nämnt viktigt att du skriver ditt innehåll med målgruppen som primärt fokus, inte sökmotorerna.

Nyckelorden bör därför vävas in i brödtexten på ett naturligt och läsvänligt sätt. Om du fokuserar på att svara på frågorna som din målgrupp ställer så brukar sökorden komma med naturligt.

Det finns alltså inte någon optimal sökordsdensitet utan det beror på ämne och hur lätt det är att naturligt skriva in nyckelorden i brödtexten. Av erfarenhet vet jag att en sökordsdensitet på ca 1-3% har fungerat bra. I texten som du läser nu är mitt primära sökord "SEO" och sökordsdensiteten på detta sökord ligger på ca 1.5%.

GLÖM INTE: Vad är Ankartext?

3. URL:en

En sidas URL används av sökmotorer för att avgöra vad en sida handlar om.

Genom att inkludera dina nyckelord i sidans URL kommer både besökarna och sökmotorerna få en bättre uppfattning om vad din sida handlar om.

Sökmotorer tittar nämligen om sidans titel är relaterad till sidans URL så se till att inkludera nyckelorden på båda ställarna.

4. Metabeskrivningen

Sidans metabeskrivning används av både sökmotorer och potentiella besökare och ger en kort beskrivning av sidans innehåll.

För att locka potentiella besökare att läsa din text bör du inkludera dina nyckelord i metabeskrivningen. Men tänk på att denna metabeskrivning precis som sidteteln inte får vara för lång eftersom att sökmotorerna då inte skriver ut hela metabeskrivningen.

Om du vill vara på den säkra sidan rekommenderar jag att du inte skriver metabeskrivningar som är längre än 150 tecken (inklusive mellanslag). Vill du trots detta skriva ut mer än 150 tecken rekommenderar jag att du inkluderar nyckelorden inom de första 150 teckenen.

5. Bildernas alt text

Problemet för sökmotorer när det gäller bilder på internet är att de inte kan tolka bilderna på samma sätt som de tolkar text. Därför måste du optimera hemsidans bilder så att sökmotorerna ska förstå vad bilderna innehåller.

Detta gör du genom att lägga till en alt text till dina bilder. En alt text är ett HTML attribut som fungerar som en textbeskrivning av bilden.

Om bilden inte kan laddas kommer användarna att se denna text och besökare med dålig syn som använder skämläsare kommer få alt texten uppläst. Genom att lägga till dina nyckelord i alt texten så optimerar du hemsidans bilder. Detta kommer göra att du visas högre i bildresultaten hos sökmotorerna.

Har du inte tid att läsa hela guiden just nu?

Ladda ner Svenska SEO Guiden 2019 och läs den när du har tid.

Grunderna i Länkbygge

Oavsett om detta är första gången du blir introducerad till länkbygge eller om du redan har de grundläggande kunskaperna kommer du att hitta något användbart i detta kapitel.

För att betona hur viktigt länkbygge är inom sökmotoroptimering kan jag nämna att Google gått ut och sagt att länkar är en av de tre mest inflytelserika rankningsfaktorerna.

För att lyckas sökmotoroptimera din hemsida bör du därför sätta upp en strategi för länkbygge.

GLÖM INTE: Hur genomför du en sökordsanalys?

Definition av länkbygge

Länkbygge är en SEO process som går ut på att få andra webbplatser att länka till din hemsida. Syftet är att öka antalet och kvaliteten på länkarna som länkar till din webbplats. Fler kvalitetslänkar innebär att din webbsida får högre Domain Authority och rankar högre hos sökmotorer, vilket är syftet med sökmotoroptimering.

REKOMENDERAD LÄSNING: Vilka är de viktigaste rankningsfaktorerna inom sökmotoroptimering?

Hur värderas länkar av sökmotorer?

Det finns tre typer av länkar på en webbsida: inkommande länkar, utgående länkar och interna länkar. Sökmotorer använder inkommande länkar som en av de mest inflytelserika SEO rankningsfaktorerna och jag har därför valt att förklara hur dessa länkar fungerar genom att göra en illustrativ liknelse till forskningsartiklar.

Inom forskningsvärlden avgörs en forskningsartikels trovärdighet utifrån tre faktorer som även webbsidors trovärdighet avgörs utifrån:

 1. Hur många gånger har andra forskare refererat till artikeln? (antalet länkar till din hemsida)
 2. Hur trovärdiga är forskarna som refererande? (länkarnas trovärdighet)
 3. Hur relevanta är referenserna? (länkarnas relevans)

Antalet länkar till hemsidan

Inom forskningsvärlden avgörs en forskningsartikels kvalitet utifrån hur många andra forskare som refererat till artikeln. En annan forskares referering fungerar som en verifikation på att artikeln håller hög kvalitet.

Samma sak gäller för webbsidor på internet: Webbsidors trovärdighet ofta kallat Domain Authority avgörs av hur många andra länkar som länkar till sidan.

Länkens trovärdighet

Alla refereringar till forskningsartikeln har dock inte samma trovärdighet. Om artikeln refereras i en doktorsavhandling väger detta självklart mycket tyngre än om artikeln refereras i en kandidatuppsats.

Samma princip gäller för webbsidor: Webbsidors länkar får olika trovärdigheter beroende på om länken kommer från en sida med hög Domain Authority (exempelvis en statlig webbplats) eller om länken kommer från en sida med låg Domain Authority (exemeplvis en liten idrottsförenings hemsida).

Länkens relevans

En sista liknelse med forskningsvärldens artiklar kan göras gällende den tredje faktorn: länkens relevans. Tänk dig att du är en biologiforskare. Du skriver en artikel som en ekonomiforskare refererar till. Ekonomiforskarens referens ses självklart inte som lika relevant som om en forskare inom ämnet biologin skulle referera till din artikel.

Detta gäller även för webbsidor: Länkar från webbsidor inom din bransch värderas högre än om de kommer från en sida som inte alls är relaterad till din webbsida.

HOPPA TILL: Vad ska din SEO strategi innehålla?

Länkbygge Strategi

Strategi för länkbygge.

Det finns många olika tekniker och metoder för att bygga länkar. Jag anser att den bästa strategin för länkbygge är att skapa kvalitetsinnehåll som får dina besökare att vilja dela och länka till ditt innehåll. Nedan beskriver jag strategin för länkbygge i fyra enkla steg:

Steg 1: Skapa en lista över webbplatser som din målgrupp besöker

Det första steget är att skapa en lista över olika hemsidor som din målgrupp besöker. Genom att skapa denna lista inkluderar du de hemsidor som når ut till din målgrupp och genom att få länkar från dessa webbplatser kan du nå din målgrupp.

Steg 2: Skapa anpassat innehåll för din målgrupp

Har du inte redan läst kapitel 4 om sökordsanalys samt kapitel 5 om sökoptimering av texter rekommenderar jag att du gör det först.

För att få andra webbplatser att länka till ditt innehåll måste du skapa texter som tilltalar och engagerar din målgrupp. Detta gör du genom att först genomföra en grundlig sökordsanalys och sen sökmotoroptimerar dina texter.

Steg 3: vilka webbplatser kommer få mervärde av dina texter

När du skrivit en sökmotoroptimerad text går du tillbaka till listan du genererade i steg 1. Välj ut de webbplatser där du tror att dina texter ger mervärde till webbplatsens besökare. Välj ut de webbplatser som verkligen matchar det specifika ämnet som du berör i din text. Dessa webbplatser kommer förmodligen att vilja länka till ditt innehåll eftersom att du ger mervärde till deras besökare.

Steg 4: Kontakta webbplatserna

Nu har du både en intressant text och relevanta webbsidor som kommer kunna länka till din sida. Nästa steg är att kontakta dessa webbplatser och fråga om de vill ta del av ditt innehåll.

Försök lägg tonvikten på fördelarna detta ger för webbplatserna. Du erbjuder trots allt relevant innehåll som är anpassat till deras besökare och du erbjuder det helt gratis! Berätta om ditt erbjudande och fråga om de vill länka till ditt nyskapade innehåll. Du kan kontakta sidorna via e-post, sociala medier eller telefon. Gör kontakten personlig.

Vill du ha SEO tips?

Ta del av gratis SEO tips. Nytt tips publiceras varje vecka. Håll dig uppdaterad med det senaste inom sökmotoroptimering.

Vad är ett SEO Nyckeltal?

Ett SEO Nyckeltal är ett mätbart värde som kan användas för att mäta din SEO framgång. Alla webbsidor har unika mål och vilka SEO Nyckeltal som du ska mäta på din webbsida beror på din verksamhetsinriktning.

Det är viktigt att välja ut SEO Nyckeltal som är relevanta för din SEO Strategi. Genom att mäta relevanta SEO Nyckeltal får du en översikt hur din hemsida utvecklas och vilken effekt din sökmotoroptimering har.

Detta är de 5 viktigaste SEO Nyckeltalen:

 1. Sidladdningshastighet
 2. Avvisningsfrekvens
 3. Konverteringsgrad
 4. Sökordsrankning
 5. Antal besökare från organisk trafik

GLÖM INTE: Vilka är SEOpedias samarbetspartners?

Sidladdnings-hastighet

Som tidigare nämnt i kapitel 3 (som handlar om SEO rankningsfaktorerna) är sidladdningshastigheten en av de 5 viktigaste SEO faktorerna. Detta beror på att sökmotorer vill ge sina användare en förstaklassig användarupplevelse genom att erbjuda sidor med kort sidladdningshastighet.

Om din hemsida har lång sidladdningshastighet är det mindre troligt att dina besökare väljer att utforska webbplatsen djupare eftersom att de inte orkar vänta på att sidorna laddas.

Beroende på vilka besökare du attraherar kommer detta SEO Nyckeltal att variera. Det är dock bra att veta att majoriteten av användarna förmodligen kommer överge din sida om sidladdningshastigheten är längre än 4 sekunder.

Sidladdningshastighet är därför ett väldigt kritisk SEO Nyckeltal och du bör därför bevaka detta. Om du inte redan vet din sidladdningshastighet kan du använda sökmotoroptimeringsverktyget Google PageSpeed för att ta reda på detta.

RELATERAD LÄSNING: Sidladdningshastighet - en av de 5 viktigaste rankningsfaktorerna

Avvisningsfrekvens

Avvisningsfrekvens är ett viktigt SEO Nyckeltal. Avvisningsfrekvens ger dig ett mått på hur många av dina besökare som lämnar sidan efter att endast visat en sida.

Vill du minska en sidas avvisningsfrekvens bör du först titta på vilken information du skrivit i sidtiteln och metabeskrivningen. Sidtiteln och metabeskrivningen är det första som en sökmotoranvändare ser innan de klickar på din sida.

Om du i sidtiteln och metabeskrivningen ger falska förhoppningar som innehållet på sidan inte lever upp till kommer detta leda till missnöjda besökarna som lämnar din sida direkt.

Genom att mäta SEO Nyckeltalet avvisningsfrekvens kommer du få större förståelse för hur dina besökare upplever förstaintrycket av hemsidan, designen och innehåll. Du kan använda dig av Google Analytics för att mäta detta SEO Nyckeltal. Övervaka detta SEO Nyckeltal och sökmotoroptimera de sidor som presterar dåligt.

LÄS VIDARE: Hur sökmotoroptimerar du dina texter?

Konverteringsgrad

Oavsett om du driver din webbsida med vinstsyfte eller ej bör konverteringar vara ett självklart mål.

En konvertering behöver inte innebära att du får intäkter utan så fort en besökare uppfyller ett mål som du ställt upp räknas det som en konvertering.

Se exempel på konverteringar här.

Även fast du har 10 000 besökare per dag har detta ingen betydelse om du inte lyckas få besökarna att konvertera. Därför är det viktigt att du mäter konverteringsgrad som ett SEO Nyckeltal.

SEO Nyckeltalet konverteringsgrad räknas ut genom att ta antal konverteringar som en hemsida genererar och dela det med antal besökare.

Om du vill förbättra din konverteringsgrad kan det vara smart att först jämföra olika dimensioner. Exempelvis skulle du kunna jämföra dimensionen "typ av enhet" för att ta reda på om det är mobil-, tablet- eller datoranvändare som har högst konverteringsgrad. Om resultatet visar att dina mobila besökare har en väldigt låg konverteringsgrad bör du satsa på att optimera ditt innehåll till mobila användare. Ett annat exempel är att titta på dimensionen kön. Konverterar män bättre än kvinnor? Isåfall bör du titta över om ditt innehåll behöver anpassa så kvinnors konverteringsgrad ökar.

Sökordsrankning

Din hemsidas rankning hos sökmotorer ett av de viktigaste SEO Nyckeltalen för att mäta framgång inom sökmotoroptimering. Genom att bevaka de mest värdefulla sökordsrankningarna får du insikter om du tappat eller förbättrat din position samt hur dina konkurrenter rankar på dessa nyckelord.

Vill du veta hur du får fram de mest värdefulla nyckelorden för din verksamhet rekommenderar jag att du läser kapitel 4 som handlarom om sökordsanalys. SEMRush och SE Ranking erbjuder SEO verktyg som övervakar din rankningsposition hos olika sökmotorer.

Det är värt att nämna att detta SEO Nyckeltal kan ha hög volatilitet och att din rankning kan förändras trots att du inte gör några ändringar på din webbsida.

Detta är helt normalt och beror på att konkurrenterna optimerar sitt innehåll samt att sökmotorernas algoritmer ständigt uppdateras. Ser du en plötslige nedgång i din rankning på ett nyckelord bör du därför inte vidta några drastiska åtgärder om du inte vet att det finns en konkret anledning till nedgången. I det långa loppet är det dock viktigt att du ser ökning av din rankning.

REKOMENDERAD LÄSNING: Hur genomför du en sökordsanalys?

Antal besökare från organisk trafik

Organisk trafik består av besökare som kommer till din hemsida genom organiska sökningar och inte från betala annonser.

Detta SEO Nyckeltal speglar din framgång inom sökmotoroptimering väldigt bra eftersom att ju bättre du optimerar desto större är chansen att sökmotorer rankar din webbsida högt vilket genererar trafik.

Du kan använda dig av Google Analytics för att se hur många besökare som kommer från organisk trafik. Övervaka detta SEO Nyckeltal och sökmotoroptimera de texter som presterar dåligt.

Du kan även använda dig av Google Search Console för att få fram information om hur många klick din hemsida har fått från sökmotorn Google. Möjligheten finns även att få specifik information om vilka söktermer som besökarna skrev in i Google när de klickade på din webbplats.

HOPPA TILL: 10 användbara SEO verktyg

Har du inte tid att läsa hela guiden just nu?

Ladda ner Svenska SEO Guiden 2019 och läs den när du har tid.

SEO Strategi

STEG 1: Identifiera din målgrupp.

Det första steget i din SEO Strategi bör som i de flesta marknadsföringsstrategier vara att identifiera din målgrupp.

För att ditt innehåll ska bli så användbart som möjligt för din målgrupp rekommenderar jag att du skapar olika personas för varje målgrupp. Detta för att göra det lättare att sätta sig in i vilka smärtpunkter målgruppen har samt vad de vill uppnå. Strategins följande steg bygger på att du identifierat en målgrupp.

GLÖM INTE: Hur genomför du en sökordsanalys?

STEG 2: Optimera mobilvänlighet, sidladdningshastighet och säkerhet

I steg 2 bör du fokusera på 3 av de 5 viktigaste rankningsfaktorerna: din webbsidas mobilvänlighet, sidladdningshastighet och säkerhet.

Att ha en mobilvänlig webbplats har blivit allt mer viktigt i takt med att användningen av mobila enheter ökat. Att få din hemsida mobilvänlig bör vara en prioritet i din SEO Strategi. Läs mer om rakningsfaktorn mobilvänlighet eller SEO verktyget som används för att optimera mobilvänligheten.

Sidladdningshastighet är en betydelsefull rankningsfaktor och optimering av den bör därför ingå i din SEO Strategi. Läs mer om rakningsfaktoren sidladdningshastighet eller läs mer om SEO verktyget som används för att optimera sidladdningshastigheten.

Att du har en säker webbplats är viktigt för att din målgrupp ska uppfatta dig som trovärdigt och seriös. Läs mer om hur du skapar en säker webbplats här.

STEG 3: Skapa engagerande och SEO anpassat innehåll

I SEO Strategins tredje steg ska du fokusera på publicering av högkvalitativt innehåll. Detta är en rankningsfaktor som Google har angivit som en av de tre viktigaste.

Oavsett om du vill ranka högre hos sökmotorer, öka varumärkeskännedomen eller öka engagemang på sociala medier bör publicering av SEO anpassat innehåll ingå i din SEO Strategi. .

Det är viktigt att du tar hänsyn till din målgrupp när du skapar innehåll till din webbplats. Detta gör du genom att genomföra en grundlig sökordsanalys, något som jag beskriver i kapitel 4. Då får du reda på vilka nyckelord som dina potentiella besökare använder för att hitta din hemsida. Det är även viktigt att sökmotoroptimera alla texter som du publicerar. I kapitel 5 beskriver jag hur man sökmotoroptimerar texter.

LÄS VIDARE: Hur sökmotoroptimerar du dina texter?

STEG 4: Länkbygge: öka antalet inkommande länkar

Länkbygge är en av de viktigaste SEO rankningsfaktorerna och därför bör också detta ingå i din SEO Strategi.

Länkbygge är en process som går ut på att öka antalet inkommande länkar till din webbplats. Vill du veta mer om hur länkbygge fungerar kan du läsa SEO guidens 6e kapitel där jag ger förslag på hur en länkbyggesstrategi ska byggas.

STEG 5: Håll dig uppdaterad och mät din SEO framgång

Det är viktigt att du inkluderar mätning i din SEO Strategi. Genom att ständigt mäta dina resultat kommer du kunna se vilka åtgärder som ger bäst resultat för just din webbplats.

Beroende på vilken konkurrens du står inför och vilken typ av webbplats du driver kommer olika delar ur denna SEO Strategi fungerar bättre än andra. Det är därför viktigt att mäta din SEO framgång för att se vad du bör fokusera på i framtida SEO Strategier. rankningsposition hos olika sökmotorer.

Här kan du läsa om 5 viktiga SEO Nyckeltal som du bör hålla koll på.

I med att sökmotorer ständigt förändrar sina algoritmer och rankningsfaktorer är det också viktigt att hålla sig uppdatera om det senaste inom ämnet sökmotoroptimering.

Därför bör du ägna minst en timme i veckan för att sätt dig in i de senaste SEO nyheterna. En bra start är att följa SEOpedia.se på valfri social media där jag veckovis uppdaterar mina kanaler med SEO tips och SEO begrepp. Klicka här för att välja vart du vill ta del av tipsen på Facebook, Instagram och/eller LinkedIn.

Vill du ha SEO tips?

Ta del av gratis SEO tips. Nytt tips publiceras varje vecka. Håll dig uppdaterad med det senaste inom sökmotoroptimering.

1. Answer the public

Answer the public är ett sökmotoroptimeringsverktyg som du kan använda vid sökordsanalys. SEO verktyget använder sig av relaterade sökningar hos olika sökmotorer för att få fram frågor och sökord som är relaterade till dina nyckelord.

Answer the public ger dig som markandsförare värdefulla insikter om vad dina potentiella besökare söker efter när de är intresserade av dina nyckelord. All information presenteras på ett visuellt sätt och är lätt att ladda ner. Du kan dock inte få fram sökvolymen i Answer the public så därför rekommenderar jag att du använder Googles sökordsplanerare för detta.

2. Googles Sökordsplanerare

Googles Sökordsplanerare är det enda officiella SEO verktyget där du kan få tillgång till Googles sökordsdata. Programmet har två nyttiga SEO funktioner:

 1. Få information om sökvolymer och prognoser
 2. Hitta nya sökord

Få information om sökvolymer och prognoser

Med funktionen "Få information om sökvolymer och prognoser" kan du få tillgång till Googles officiella statiskt om sökvolym och konkurrens för dina valda sökord. Möjligheten finns även att analysera många sökord samtidigt för att spara tid.

Googles Sökordsplanerare är ursprungligen skapad i syfte att ge Googles annonsörer information om nyckelordens sökvolym och konkurrens. Därför kan det vara bra att veta att om man inte spenderar pengar på Google Ads visas sökvolymen som ett interval. Exempelvis skulle alltså ett nyckelord med en sökvolym på 80 sökningar per månad skrivas inom intervallet 10-100 sökningar per månad.

Hitta nya sökord

I "Hitta nya sökord" funktionen kan du skriva in dina nyckelord och få förslag på sökfraser och sökord som är relaterade till dina. Googles Sökordsplanerare är väldigt användbart i sökordsanalysens 3e steg som jag skriver om i kapitel 4.

3. Förhandsgransknings verktyg för Googles resultatsidor

Portent.com erbjuder ett gratis SEO verktyg som gör det möjligt att förhandsgranska hur din sida kommer visas på Googles resultatsidor.

SEO verktyget är användbart vid sökmotoroptimering av webbsidetitlar, URL:s och metabeskrivningar. SEO verktyget kan användas för att maximera klickfrekvensen (ctr) för organisk eller betald söktrafik hos Google. Du kan själv ange valfri titel, metabeskrivning och URL för förhandsgranskning.

4. Google Trends

Google Trends är ett gratis SEO verktyg som tillhandahålls av Google. Sökmotoroptimeringsverktyget användas för att analysera populariteten hos olika sökord och hur dessa varierar över tid.

Google Trends erbjuder även möjligheten att analysera olika nyckelord utifrån populariteten i specifika regioner eller orter. Google Trends ger dig även relaterade ämnen och nyckelord som under den senaste tiden ökat i popularitet. Informationen presenteras i grafer där du kan jämföra sökvolymen för olika sökord över tid.

Genom att använda SEO verktyget Google Trends kommer du som onlinemarknadsförare få bättre underlag när du tar beslut om vilket innehåll du bör fokusera på att skapa och publicera på din hemsida. Lyckas du förutsäga branschens framtida trender har du en stor fördel i jämförelse med dina konkurrenter. Det sparar även tid och pengar då du slipper investera i att ranka på sökord vars sökvolym har en nedåtgående trend.

5. Ubersuggest

Ubersuggest är ett enkelt sökordsanalysverktyg som erbjuds av neilpatel.com. SEO verktyget kan användas för att få fram relaterade sökord. När du skriver in ett nyckelord i sökfältet ger Ubersuggest dig flera hundratals sökord som är relaterade till ditt.

SEO verktyget baserar sina sökord på Googles "Sökningar relaterade till". SEO verktyget är gratis och ger dig långa sökord och korta sökord. SEO verktyget visar också nyckelordets sökvolym, CPC, konkurrens och trender.

6. Similarweb

SimilarWeb.com tillhandahåller ett analysverktyg där du kan hitta gratis information om dina konkurrenters webbplats. SEO verktyget erbjuder information om konkurrenternas sökvolym, deras hänvisande webbplatser samt kanaler.

Du kan även ta del av mer känslig information om dina konkurrenter som: genomsnittlig tid på sidan, antal sidor per besök och avvisningsfrekvens. Möjligheten finns även att uppgradera kontot och då ta del av ännu mer information.

7. Woorank

WooRank är ett lättanvänt digitalt marknadsföringsverktyg som används för att övervaka din webbplats prestanda. WooRank har ett antal gratis funktioner som kan användas för att analysera din hemsida utifrån Googles rankningsfaktorer. SEO verktyget analyserar webbplatsens tekniska faktorer samt On-Page och Off-Page faktorerna.

8. Check My Links

Check My Links är ett gratis sökmotoroptimeringsverktyg som är bra för dig som har en webbsida med många länkar. SEO verktyget gör det nämligen möjligt för dig att kontrollera om alla länkar på hemsidan fungerar som de ska. Check My Links söker snabbt igenom din hemsida efter brutna länkar alltså länkar som inte leder någonstans.

9. Googles mobilvänlighetstest

Googles mobilvänlighetstest är ett test som erbjuds av Google. Testet används för att avgöra hur lätt det är för besökare att använda din hemsida från en mobil enhet. Mobilvänlighet är som nämnt i kapitel 3 en rankningsfaktor som sökmotorer värderar högt och därför är det viktigt att du mobilanpassar din hemsida.

Testet ger dig ett resultat och även konkreta åtgärder som du kan vidta för att förbättra sidan. Detta SEO verktyg kan även användas för att undersöka hur väl dina konkurrenter har anpassat sina hemsidor.

10. Ahrefs’ Backlink Checker

Ahrefs’ Backlink Checker är ett gratis SEO verktyg som kan användas för få information om en webbplats Domain Authority, antal ingående länkar och antal refererande domäner. Att regelbundet hålla koll på dina och dina konkurrenters ingående länkar bör ingå i din SEO Strategi. Gratisversionen ger dig tillgång till 100 refererande länkar och vill du få tillgång till fler krävs det att du uppgraderar till betalversionen.

11. PageSpeed Insights

PageSpeed Insights är ett gratis sökmotoroptimeringsverktyg som du kan använda för att testa hastigheten på en webbsida. SEO verktyget ger dig även förslag hur webbsidan kan optimeras för att öka webbsidans hastighet. Hemsidan får ett resultat på en skala från 1 till 100 och en rapport där du hittar idéer och förslag på förbättringar som kan genomföras för att optimera sidladdningshastigheten. Dessa förbättringar är uppdelade utifrån hur stor påverkan de har på webbsidans sidladdningshastighet. SEO-begrepp

Nya SEO tips varje vecka

Ta del av nya SEO tips varje vecka genom att följa oss på sociala medier.

 • Gör texten lättläst och attraktiv
  Denna veckas SEO tips gäller användarvänligheten på dina texter. Det är viktigt att du gör dina texter lättlästa för dina användare. Detta gör du genom att dela upp din text i korta stycken och använda dig av enkla meningar. Ett annat tips för att få din text ännu mer läsvänlig är att använda punktlistor och numrerade listor när du presenterar text och data.

  REKOMENDERAD LÄSNING: Så sökoptimerar du din text
 • Skapa en högklassig användarupplevelse
  Veckans SEO tips är att förbättra användaruppleveslen för dina användare i syfte att få dem att interagera med sidan, stanna längre och engagera fler användare.
  Detta tips är extra viktigt om du driver interaktiv blogg. För att få användarna att stanna på din webbplats räcker det inte med att du publicerar högklassigt innehåll utan du måste även skapa en bra användarupplevelse.

  Om du lyckas skapa en högklassig användarupplevelse kommer dina besökare att bli mer lojala, du kommer att förbättra din avvisningsfrekvens och öka antalet sidvisningar. Detta är rankningsfaktorer som sökmotorer använder för att avgöra hur relevant din webbplats är.

  RELATERAT: Detta ska du tänka på när du publicerar högklassigt innehåll
  LÄS VIDARE: Definition av blogg
 • Installera ett SSL-certifikat
  Veckans SEO tips är riktat till dig som inte redan har ett SSL-certifikat på din webbplats. En webbsidas säkerhet är en av de 5 viktigaste rankningsfaktorerna inom sökmotoroptimering. I praktiken innebär detta att sökmotorer generellt sett rankar webbplatser som har SSL-certifikat högre än webbplatser som inte har ett SSL-certifikat. Därför är det viktigt att du installerar ett SSL-certifikat på din webbplats.

  LÄS VIDARE: Detta är de 5 viktigaste rankningsfaktorerna (SSL-certifikat är en av dem)
  GLÖM INTE: Vad är ett SSL-certifikat?
 • Skapa innehåll som svarar på besökarnas frågor
  Veckans SEO tips är att underlätta för dina användare att dela innehållet på din webbplats. Genom att göra det lätt att dela skapar du ett högt engagemang hos dina besökare och samtidigt leder detta till att du kan få mer trafik från de delade länkarna.

  Men hur får du dina besökare att dela ditt innehåll? Först och främst bör du lära känna din målgrupp. Ett bra tips är att börja med att dela upp dina målgrupper i personas. Genom att skapa personas kommer du lättare att kunna identifiera besökarnas problem, smärtpunkter och utmaningar. När du vet detta ska du fokusera på att skapa innehåll som löser målgruppens problem och svarar på målgruppens frågor.

  Det kan exempelvis vara en användare som saknar kunskap om hur man byter till vinterdäck. Om du erbjuder en guide där du steg för steg beskriver hur man gör kommer du att ge värde till kunden i form av att erbjuda information om hur besökaren löser sitt problem. Sannolikheten att besökaren delar med sig av ditt innehåll ökar därmed.

  FÖRKLARING: Vad är en personas?
  REKOMENDERAD LÄSNING: Så skapar du en SEO Strategi
 • Publicera inte bara för att
  Veckans SEO tips är att inte skapa innehåll till din webbsida bara för att. Istället ska ditt innehåll vara relaterat till sökfrågor som du vill ranka på och som är relaterade till det du erbjuder på din webbplats.
  Om du skapar innehåll som inte är relaterat till det du erbjuder på din webbplats kommer detta att påverka din ranking negativt. Om du hittar ett sökord som inte är relaterat till det du erbjuder på din hemsida ska du därför inte lockas av att skapa innehåll till det sökordet bara för att sökvolymen är hög.

  FÖRKLARING: Vad är ett sökord?
 • Publicera videos på din webbplats
  Veckans SEO tips är att testa använda sig av videos för att nå ut med dit budskap. Videos är en växande mediatyp på internet. Genom vidoes kan du skapa innehåll som är interaktivt och som engagerar din målgrupp.
 • Håll koll på trenderna
  Denna veckas SEO tips är att hålla koll på de senaste söktrenderna. Genom att använda sig av Google Trends som är ett av de 11 viktigaste SEO verktygen för din SEO-strategi kan du få information om vilka sökord som är trendiga i din stad eller din region. Detta är ett verktyg som du kontinuerligt bör hålla koll på så att du inte missar någon ny trend hos din målgrupp.

  LÄS MER: 11 gratis SEO verktyg till din SEO strategi
 • Säkra dina sociala mediekonton
  Denna veckas SEO tips är att skapa sociala mediekonton på alla sociala medier. Även fast du i dagsläget bara använder ett fåtal sociala medier kan det vara smart att skapa så många som möjligt i ditt företagsnamn.
  Annars finns risken att dina konkurrenter eller någon annan lägger beslag på namnet och när du väl bestämmer dig för att publicera på den nya plattformen så finns inte namnet tillgängligt.

  GLÖM INTE: Hur skapar du en SEO strategi?

 • Be vänner och kunder recensera ditt företag
  Veckans SEO tips handlar om att få recensioner av kunder och vänner. Recensioner spelar en väldigt viktig roll för internetanvändare i deras beslutsprocess. Därför är det otroligt viktigt att du som marknadsförare försöker få positiva recensioner från nöjda kunder och även frågar vänner och familj om de kan recensera ditt företag.

  Vad erbjuder SEOpedia?

  På SEOpedia.se hittar du en lättläst SEO-guide om sökmotoroptimering.

  Vem skapade SEOpedia?

  Jag som skrivit SEO-guiden heter Jacob Rhan och är student på Linköpings universitet.

  Varför skapdes SEOpedia?

  Jag skapade sidan eftersom att jag ansåg att det saknades en lättläst och komplett SEO guide som var skriven på svenska.